ORDLISTA - BINÄRA OPTIONER

Säljkurs

Detta är det pris som en investerare kan köpa en tillgång för på de finansiella marknaderna. Säljkursen är en del av formeln som används för att beräkna en tillgångs utgångsnivå.

Tillgångar

De flesta brokers möjliggör handel med flera olika tillgångar, för mer information om varje tillgång och tillhörande utgångsregler se "Tillgångsindex" hos din mäklare.

Parioption

Även kallat "At-the-Money". En finansterm som innebär att det aktuella priset på den underliggande tillgången är detsamma som när optionen köptes.

Köpkurs

Även "Bid". På finansmarknaden har tillgångar en köpkurs, detta är det pris till vilket en investerare kan sälja en tillgång på de finansiella marknaderna. Köpkursen är en del av formeln som används för att beräkna en tillgångs utgångsnivå.

Köpoption

En köpoption ger investeraren möjlighet att göra förtjänst om tillgången återhämtas över öppningskursen i köptransaktionen. I händelse av att utgångskursen är den samma som öppningskursen kommer investeraren att återbetalas hela investeringsbeloppet.

Exekveringsgrad

Investerarens ingångsnivå mot handeln.

Upphörandekurs

Pris/nivå på den underliggande tillgången när optionen löper ut. Priset avgör om alternativet är In-the-Money, Out-the-Money eller At-the-Money (eller "parioption").

Utgångstid

Tid och datum då den binära optionen löper ut och når slutet av sin förutbestämda livscykel.

In-the-Money

En ekonomisk term som inte brukar översättas från engelskan, som betyder att optionen är lönsam (exempel: om optionen var en köpoption ska det aktuella priset på den underliggande tillgången vara högre än det ursprungliga priset då optionen köptes). Med andra ord, lönsam.

Index

Index representerar en aktiekorg. Se "tillgångsindex" för mer information om index som handlas på plattformen.

Mellanmarknad

Genomsnittet av köp- och säljpris. Det här priset utgör realpriset på marknaden utan spreads mellan köp och sälj.

Alternativ för en knapptryckning

Ett alternativ som ger investeraren en förutbestämd fast utbetalning när priset på den underliggande tillgången når eller överskrider en förutbestämd nivå. För att vara berättigad till utbetalning räcker det att optionen tangerar eller överträffar den förutbestämda nivån en enda gång under hela dess livscykel. Om den förväntade nivån inte uppnås eller överträffas en enda gång går den ursprungliga investeringen förlorad.

Out-of-the-Money

En ekonomisk term som innebär att optionen inte är lönsam. En digital köpoption är "Out-of-The-Money" när tillgångens upphörandeprisnivå är lägre än optionens inköpkurs. En digital säljoption är "Out-of-The-Money" när tillgångens upphörandeprisnivå är högre än optionens inköpspris.

Säljoption

En säljoption ger investeraren möjlighet att göra förtjänst om tillgången sjunker under säljtransaktionens öppningskurs. I händelse av att upphörandekursen är den samma som öppningskursen kommer investeraren att återbetalas hela investeringsbeloppet.

Reuters

Reuters System, en av världens ledande leverantörer av finansiella data. Det är detta systemet som många brokers hämtar sina upphörandekurser från.

Aktier

Aktier bekräftar att innehavaren av aktierna har köpt en viss procentuell del av bolaget och har som sådan rätt till vinstdelning i förhållande till sin andel i företaget. I händelse av en konkurs är aktieinnehavare de sista att ta emot delar av företagets tillgångar.

Handelstid

Alla tillgångar har sina egna handelsöppettider och handelsdagar samt helgdagar.  Klicka på Tillgångsindex för att se tillgångens handelstider. Ibland kan man se att även om tillgången är tänkt att handlas är den inte listad. I sådant fall kan du trycka på uppdatera.